DB Advies richt zich op strategische en tactische vraagstukken binnen de ICT, met als uitgangspunt dat we de zorg de beste zorg willen leveren op het gebied van informatietechnologie.  Door onze jarenlange ervaring kunnen we een eerlijk en onafhankelijk advies uitbrengen en efficiënt veranderingen realiseren.

Uitgangspunt hierbij is: je kunt pas vermenigvuldigen als je ook kunt delen, daarom hebben we een aantal specifieke zorgcases uitgewerkt en willen we u op de hoogte houden van recente ontwikkelingen door middel van een blog.

Lange termijn

Meedenken en structurele oplossingen bedenken voor de lange termijn.

Doelgericht

Concrete en meetbare resultaten en verantwoordelijk voor het eindresultaat.
~

Integer

Integer in onze relatie met klanten en partners, zorgvuldig omgaan  met de (veelal vertrouwelijke) informatie.

Flexibel

Constant anticiperend op ontwikkelingen in de zorgsector en de samenleving.

Wil je een actieve bijdrage leveren aan deze site door middel van cases of blogs

Of heb je artikelen geschreven die interessant zijn voor de zorg

Neem contact op

Ziekenhuis – Interim Management n.a.v. outages ICT

Case Na een aantal outages door stroomstoringen en een uitvallend storage systeem heeft de directie besloten om een externe manager rekencentrum aan te stellen, met  als opdracht dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.   Inventarisatie Uit de inventarisatie van lopende problemen kwamen de volgende zaken naar voren. Changes Een onderzoek naar de changes van de afgelopen maanden heeft aangetoond dat 50% een hoge impact heeft 30% een medium impact en 20% een lage impact. De vaste medewerkers van het rekencentrum zijn allemaal junior of medior en dus niet geschikt om changes met een hoge impact uit te voeren. De fouten van de afgelopen maanden zijn hier een direct gevolg van: junior medewerkers hebben changes uitgevoerd met een hoge impact en een hoog risico. Met andere woorden: we hebben medewerkers dingen laten doen waar ze niet geschikt voor zijn. Medewerkers afdeling ICT Het niveau van de interne medewerkers is te laag, zowel voor wat betreft opleiding als werkniveau, zeker gezien de eisen die aan een afdeling rekencentrum worden gesteld in een ziekenhuis. Hierdoor is het ziekenhuis voor de ondersteuning van veel primaire processen afhankelijk van externe inhuur en externe partijen. Gezien de impact en urgentie van mogelijke incidenten is dit onaanvaardbaar. Hard- en software In het algemeen is er geen documentatie van configuraties, draaien essentiële onderdelen zoals de domeincontrollers op verouderde hardware en is productie niet gescheiden van ontwikkel en test (OTAP). Verder is er onvoldoende securitybeleid ingevoerd en worden de Microsoft patches niet doorgevoerd (dit is al meerdere jaren zo). Er is geen actieve monitoring van systeem- en netwerkcomponenten, waardoor de incidenten ons overkomen (we worden via een telefoontje...

Zorginstelling – Applicatiebeheer

Het CIA model in de zorg Case De zorg heeft de laatste jaren een onstuimige ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van ICT. Steeds meer informatie wordt digitaal opgeslagen en steeds meer zorgtaken worden ondersteund door ICT-applicaties. Bij veel organisaties is er dan ook een wildgroei van allerlei programmatuur ontstaan, zonder een degelijk architectuurmodel. Deze zorginstelling wilde het volgende: – inzicht in de hoeveelheid applicaties – weten wat het belang van deze applicaties voor de organisatie is – hoe de onderliggende infrastructuur en het beheer daarvoor ingericht moet worden.   Algemeen Het CIA-model komt van origine uit de hoek van beveiliging en staat voor confidentiality, integrity en availability. Confidentiality of Vertrouwelijkheid is het kwaliteitsbegrip waaronder privacybescherming maar ook de exclusiviteit van informatie gevangen kan worden. Het waarborgt dat alleen geautoriseerden toegang krijgen en dat informatie niet kan uitlekken. Integrity of Integriteit geeft de mate aan waarin de informatie actueel en correct is. Kenmerken zijn juistheid, volledigheid en geautoriseerdheid van de transacties. Availability of Beschikbaarheid bevat de garanties voor het afgesproken niveau van dienstverlening gericht op de beschikbaarheid van de dienst op de afgesproken momenten (bedrijfsduur, waarbij rekening wordt gehouden met uitvalstijden, storingen en incidenten). Kenmerken van beschikbaarheid zijn tijdigheid, continuïteit en robuustheid. Door elke applicatie een rating op basis van de CIA-triad te geven wordt inzichtelijk hoe belangrijk applicaties zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Daarnaast hebben we een vierde variabele toegevoegd, te weten Importantie: hoe belangrijk is deze applicatie voor de organisatie.   Consultancy Allereerst hebben we een inventarisatie van alle applicaties gedaan en hier een ICIA rating aan toegekend. Daarna zijn we gaan praten met de gebruikers en hebben we de informatie architect een architectuurmodel...

Ziekenhuis – Vervanging PACS systeem

Case De apparatuur van de afdeling Radiologie is binnen het betreffende ziekenhuis de laatste tijd sterk uitgebreid. Er zijn 2 nieuwe MRI-scanners aangeschaft en 1 nieuwe CT-scanner. Dit heeft tot gevolg dat er alleen al bij deze afdeling een jaarlijkse datagroei van ongeveer 8 terabyte is. DB Advies is door dit ziekenhuis gevraagd om mee te denken over een nieuwe PACS inrichting, maar ook om te adviseren voor een nieuwe storage oplossing en om aanwezig te zijn bij de overleggen met de verschillende leveranciers.   Algemeen Picture Archiving and Communication System, afgekort als PACS, is een beeld verwerkend systeem (computers en servers in een netwerk met specifieke software) dat het mogelijk maakt om via computers de digitale beelden (met verslag) gemaakt op de afdeling radiologie, te verwerken, te archiveren en te verspreiden bij de aanvragende medisch specialisten (bron: Wikipedia).   Consultancy Allereerst hebben we een inventarisatie bij de afdeling radiologie gedaan naar apparaten die beelden aanleveren, zoals MRI en CT scanners. Dit ging vooral om de hoeveel onderzoeken die ze per jaar doen en wat de benodigde opslagruimte per onderzoek is. Uit deze inventarisatie kwam een jaarlijkse groei van ongeveer 8 terabyte, plus of min 2 terabyte. Daarnaast hebben we onderzocht wat andere afdelingen voor medische apparaten hebben die ook digitale beelden produceren. Na deze inventarisatie was het duidelijk dat we niet alleen een oplossing moesten bedenken voor de afdeling radiologie, maar voor het hele ziekenhuis. Veel afdelingen maakten al gebruik van digitale beelden, of waren dat op korte termijn van plan. Voor de opslag van deze beelden was ongeveer 2 terabyte extra nodig, de totale groei per jaar aan data...

EPDmeter peilt tevredenheid EPD-gebruikers

Er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen EPD’s In Nederlandse zorgorganisaties wordt een groot aantal verschillende EPD-informatiesystemen gebruikt. De specialisten van de Zorginformatiegroep hebben ruim zeven jaar ervaring met EPD-projecten in de Nederlandse gezondheidszorg. Het valt hen op dat er op het gebied van kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid veel verschillen zijn tussen de verschillende EPD-informatiesystemen maar dat deze verschillen helaas weinig transparant zijn. De zorgprofessionals zijn de experts De zorgprofessionals zijn de belangrijkste gebruikers van deze EPD-informatiesystemen omdat ze er veelal dagelijks mee werken. Zij weten het beste welke aspecten wel en welke aspecten niet goed werken. EPDmeter geeft zorgprofessionals een stem EPDmeter vindt dat de stem van de zorgprofessional luid en duidelijk zou moeten klinken in alle EPD-projecten in Nederland. Daarom bieden wij een platform aan waarop Nederlandse zorgprofessionals hun stem kunnen laten horen en maken wij inzichtelijk wat Nederlandse zorgprofessionals vinden van het EPD waarmee ze werken. EPDmeter geeft input voor verbetering Op basis van alle input van de zorgprofessionals kan eenvoudig worden afgeleid in welke verbeteringen zorgorganisaties en EPD-leveranciers het beste kunnen investeren. Op deze manier wil EPDmeter een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van EPD-systemen voor alle zorgprofessionals in Nederland.   Ga naar de...

Utrechtse zorginstellingen gaan ICT koppelen

Verschillende zorginstellingen in de regio Utrecht hebben een vergaande samenwerking aangekondigd. UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis en negen zorggroepen, waarbij ongeveer zeshonderd huisartsen in de regio Utrecht zijn angesloten, maken afspraken over onder meer de verbetering van de uitwisseling van patiëntinformatie via ict. Die moeten de komende weken tot maanden vorm krijgen. Lees hier het hele artikel....

Werkelijk waanzinnige revolutie in de zorg op komst

De voorspelling is dat 2015 het jaar zal zijn waarin technologie zijn eerste stappen zet op het pad de geneeskunde in zijn geheel te veranderen. De technologieën die dit mogelijk maken ontwikkelen zich momenteel in een exponentieel tempo; hun kracht en vermogen nemen sterk toe, zelfs als de prijzen dalen en hun bereik zou afnemen. De grote sprongen voorwaarts zullen ongeveer tegen het einde van dit decennium beginnen plaats te vinden. Lees hier het hele...

NVZ waarschuwt ziekenhuizen voor Server 2003

Het onderhoud op Windows Server 2003/R2 loopt af op 14 juli 2015. Daarna is er onvoldoende bescherming. Ziekenhuizen kunnen bij Microsoft wel tegen zeer hoge kosten een gedeeltelijke verlenging van de ondersteuning van dit server-besturingssysteem regelen, voor een beperkte periode. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) roept haar leden dan ook met klem op om hier rekening mee te houden. Ook inventariseert de vereniging of er onder ziekenhuizen behoefte is aan een gezamenlijke bemiddeling bij Microsoft voor de overstap naar een nieuwe versie van Windows Server. Lees hier het hele...

24/7 beheer is belangrijkste reden uitbesteding

Het 24/7 runnen van it-beheer wordt door it-beslissers als een uitdaging gezien en daarmee ook meteen als grootste voordeel bij het uitbesteden van beheertaken. Dat is wat onderzoek van SPS onder 145 it-beslissers uitwijst. Lees hier het hele artikel....

Ministeries verdelen 8 ton over zorgprojecten

Er is achthonderdduizend euro subsidie verdeeld onder vier ict-initiatieven in de zorg. Het gaat om projecten die de zelfredzaamheid van ouderen moeten verbeteren. Het geld komt van subsidies van onder meer het ministerie van EZ en VWS. Lees hier het hele...